Nišauto Torino

Nišauto Torino d.o.o.

Prodaja imovine

Na osnovu Odluke o prodaji pogona “Drvoprerada” u sastavu “Wood&Fruits” d.o.o. Prva Kutina br. 435 od 21.11.2016.godine, v.d. direktor društva

“WOOD&FRUITS” d.o.o. Prva Kutina
OGLAŠAVA PRODAJU IMOVINE CELINE – POGON DRVOPRERADA U PRVOJ KUTINI

Wood&Fruits

Wood&Fruits d.o.o.